ขอเรียนเชิญเข้าร่วม/นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการการศึกษาภาษาญี่ปุ่นระดับนานาชาติครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “ทักษะชีวิตสำหรับสังคมแห่งอนาคต”

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม (PDF File)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม/นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการการศึกษาภาษาญี่ปุ่นระดับนานาชาติครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “ทักษะชีวิตสำหรับสังคมแห่งอนาคต” จัดโดยสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Kamenori Foundation โดยได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ตามรายละเอียดดังนี้

การประชุมวิชาการการศึกษาภาษาญี่ปุ่นระดับนานาชาติครั้งที่ 1
หัวข้อ “ทักษะชีวิตสำหรับสังคมแห่งอนาคต”

วันและเวลา : วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567  เวลา 9.15-17.00 น.
สถานที่จัดงาน:อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มนุษยศาสตร์ 4) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
จัดโดย:สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Kamenori Foundation
สนับสนุนโดย:สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เนื้อหา:
◆ ภาคเช้า: การปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การเรียนภาษาในยุค Generative AI : การประยุกต์ใช้และความท้าทาย”
โดย ศาสตราจารย์ TOHSAKU Yasuhiko มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก
◆ ภาคบ่าย: การนําเสนอผลงานวิจัย/วิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation)

หัวข้อที่เปิดรับบทคัดย่อ:

  1. ภาษาญี่ปุ่น (日本語学)
  2. การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น (日本語教育)
  3. วรรณคดีญี่ปุ่น/ วัฒนธรรมญี่ปุ่น (日本文学・文化)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก: 【รายละเอียด

กิจกรรม กำหนดการ
 เปิดรับบทคัดย่อ
 *ไม่รับการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์
ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2566
 แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ 29 ธันวาคม 2566
 ผู้นำเสนอผลงานปรับแก้ไขบทคัดย่อ และส่งไฟล์สไลด์การนำเสนอเป็นภาษาญี่ปุ่นพร้อมทั้งแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมงาน 1 มกราคม 2567- 31 มกราคม 2567
 การประชุมวิชาการการศึกษาภาษาญี่ปุ่นระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 9 มีนาคม 2567

ผู้เข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ลิงก์รับสมัคร: https://forms.gle/pgSLrgbCMiJ4aYMFA

อีเมลสำหรับสอบถาม/ส่งเอกสารเพื่อนำเสนองานวิจัย: jtat.sympo2024.happyo@gmail.com

อีเมลสำหรับติดต่อสอบถามทั่วไป: jtat.sympo2024.contact@gmail.com

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน:

  • ผู้เข้าร่วมหรือผู้นำเสนอผลงานที่เป็นสมาชิก JTAT รายปี/ตลอดชีพ สามารถเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • ผู้เข้าร่วมหรือผู้นำเสนอผลงานที่ยังไม่เป็นสมาชิก JTATหรือสมาชิกหมดอายุ ขอให้ชำระเงินค่าเข้าร่วมเพื่อเป็นสมาชิก JTAT รายปี จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ณ จุดลงทะเบียนในวันงาน (9 มีนาคม 2567)