ฝ่ายญี่ปุ่นศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

J-Talk: Diggin’ Culture #13 ซามูไรคืออะไร… ประวัติศาสตร์และแนวคิดของซามูไร

วิทยากร: คาสะยะ คาซุฮิโกะ (อาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอซาก้ากักกุอิง, ศาสตราจารย์กิตติคุณ ศูนย์วิจัยญี่ปุ่นศึกษานานาชาติ)