ทุนสนับสนุน

ทุนเจแปนฟาวน์เดชั่น ประจำปี พ.ศ. 2567 – 2568

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนประจำปี 2567 -2568

ทุนเจแปนฟาวน์เดชั่น ประจำปี พ.ศ. 2566-2567

เจแปนฟาวน์เดชั่น  กรุงเทพฯประกาศรับสมัครทุนสนับสนุ

เปิดรับสมัครทุนทำวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น จากมหาวิทยาลัยโฮเซ

มหาวิทยาลัยโฮเซกำลังเปิดรับใบสมัครจากนักวิชาการและนักศึ

โครงการสนับสนุนการแปลและพิมพ์นิยายหรือหนังสือที่เกี่ยวกับญี่ปุ่น

ขอเชิญสำนักพิมพ์ที่มีความสนใจในการแปลและพิมพ์นิยายญี่ปุ่นหรือหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นยื่นใบสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแปลและพิมพ์