ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น

เจแปนฟาวน์เดชั่นดำเนินงานเพื่อสร้างและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นทั่วโลกเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมากขึ้นทั่วโลกได้ศึกษาภาษาญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังประสานงานกับรัฐบาลต่างๆและสถาบันการศึกษาของแต่ละประเทศและภูมิภาคที่หลากหลายเพื่อให้การสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพที่มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการระดับท้องถิ่น

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพ ร่วมมือกับมิตรร่วมงานชาวญี่ปุ่นและชาวไทยในการให้การสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในหลายระดับโดยการส่งผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นและผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น (โครงการนิฮงโกะพาร์ทเนอร์) ไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ และการฝึกอบรมครูชาวไทยที่สอนภาษาญี่ปุ่นและโดยการพัฒนาและบริจาคอุปกรณ์การสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นต้น

พวกเรายังเชิญบุคคลและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเข้าร่วมโครงการทุนสนับสนุนของเราได้ โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้จากลิงค์ข้างล่างนี้

โครงการทุนสนับสนุนของสำนักงานใหญ่
โครงการทุนสนับสนุนขนาดเล็กของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

สำหรับติดต่อสอบถามและขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนทางด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น:

  • ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น


    TEL: +66-(0)2-261-7500~4
    E-mail: jldcontact_JFBKK@jpf.go.jp
    [เวลาทำการ] 09:00 – 17:00
    [ปิดทำการวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ]