ไอเดียจัดการเรียนการสอน

This image has an empty alt attribute; its file name is idea_01.jpg

ดู! วิธีสอนภาษาญี่ปุ่น 見る!日本語の教え方
วีดีโอแนะนำวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น ที่ดูเข้าใจง่าย และดูแล้วสามารถนำไปปรับใช้ในชั่วโมงเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ทันที มีด้วยกันทั้งหมด 97 วิดีโอ

This image has an empty alt attribute; its file name is idea_02.jpg

รวมความคิดกิจกรรมในห้องเรียนที่ใช้ได้ทันที
แนะนำกิจกรรมและเกมในห้องเรียนที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที เพื่อสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนฝึกฝนการใช้คําศัพท์ และรูปประโยคที่ได้เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันในห้องเรียน

This image has an empty alt attribute; its file name is idea_04.jpg

จำ「て形(けい)」ด้วยเพลงกันเถอะ (1)
เรียนรู้และฝึกฝนกฏการผันคำกริยารูป te ด้วยเพลง โดยมีให้ได้ฝึกฝนทั้งการร้องตามคำร้อง และการฝึกร้องโดยไม่มีคำร้อง

This image has an empty alt attribute; its file name is idea_06.jpg

วิดีโอสาธิตวิธีใส่ชุดยูกะตะ
วิดีโอสาธิตวิธีใส่ชุดยูกะตะทั้งชุดผู้หญิงและชุดผู้ชาย รวมถึงสาธิตวิธีใส่โอบิที่สามารถใส่เองได้ง่ายและสวยงาม

This image has an empty alt attribute; its file name is idea_07.jpg

สื่อสอนคันจิ Akiko to Tomodachi บทที่ 1-4 ฉบับ PowerPoint
PowerPoint แนะนำอักษรคันจิใน Akiko to Tomodachi เล่ม 1 บทที่ 1-4 สำหรับใช้ประกอบการสอนในห้องเรียน