สื่อการเรียนทางอีเล็กทรอนิกส์หรืออีเลิร์นนิ่ง (e-Learning)

“มะรุโกะโตะ” ได้จัดทำสื่อการเรียนทางอีเล็กทรอนิกส์หรืออีเลิร์นนิ่งเพื่อใช้เรียนเสริมร่วมกับตำรา “มะรุโกะโตะ” ซึ่งจะทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ที่เปิดกว้างและลึกซึ้งอีกด้วย

   เว็บไซต์

เว็บไซต์เพื่อเสริมเนื้อหา “มะรุโกะโตะ”

This image has an empty alt attribute; its file name is 01.jpg

MARUGOTO PLUS
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นตามหัวข้อของ “มะรุโกะโตะ” ฝึกฝนคันจิ ไวยากรณ์ รวมถึงฝึกการสนทนาจากการดูคลิปวิดีโอได้ด้วย ในส่วน “การใช้ชีวิตและวัฒนธรรม” ผู้เรียนจะได้ดูคลิปวิดีโอการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่นและชนชาติอื่นๆเนื้อหาอยู่ในระดับเบื้องต้น (A1) ชั้นต้น 1 (A2) และชั้นต้น 2 (A2)

MARUGOTO NO KOTOBA
เว็บไซต์ที่รวบรวมคำศัพท์และสำนวนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในตำราระดับเบื้องต้น (A1) ชั้นต้น 1 (A2) และชั้นต้น 2 (A2) สามารถใช้เพื่อตรวจสอบความหมายแทนพจนานุกรม หรือใช้รวบรวมคำศัพท์ของตนเองไว้ใน “My List” นอกจากนี้ยังสามารถใช้ฝึกฝนคำศัพท์ตามหัวข้อการเรียนตามหมวดหมู่  ผู้เรียนสามารถฟังเสียงได้ และยังรองรับการใช้

คอร์สเรียน ”มะรุโกะโตะ” ออนไลน์

MINATO
แพลตฟอร์มที่ผู้เรียนสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นทางออนไลน์ไปพร้อมๆ กับได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู้เรียนทั่วโลก มีคอร์สเรียนหลากหลายให้เลือกเรียน

MARUGOTO ONLINE COURSE
คอร์สเรียน “มะรุโกะโตะ” แบบออนไลน์ ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องไปเข้าชั้นเรียนก็สามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ครบทุกทักษะ มีให้เลือกทั้งแบบคอร์สเรียนด้วยตนเองและคอร์สที่มีครูผู้ช่วยสอน ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกได้ตามความต้องการและความชอบของตนเอง รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์มือถือแบบสมาร์ทโฟน

เว็บไซต์เรียนภาษาญี่ปุ่นที่สามารถใช้คู่กับ “มะรุโกะโตะ”

ERIN
เว็บไซต์ที่สามารถเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้อย่างสนุกสนานผ่านคลิปวิดีโอ เกม และแบบทดสอบ (quiz)  เมี่อดูคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อต่างๆ เช่น ร้านอาหาร การคมนาคม งานเทศกาล เกียวโต ออนเซ็น แล้วลองทำแบบทดสอบ จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในหัวข้อนั้นๆ ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ มีส่วนที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์และฝึกฝนไวยากรณ์อีกด้วย

HIROGARU
สามารถสัมผัสการใช้ชีวิตของขาวญี่ปุ่นผ่าน 12 หัวข้อ ได้แก่ “ดวงดาวและท้องฟ้ายามค่ำคืน” “กิจกรรมเอาท์ดอร์” “ศิลปะการต่อสู้” “คาเฟ่และน้ำชา” “ของหวาน” “ซุปเปอร์มาเก็ตและตลาด” “การเขียนพู่กัน” “อะนิเมะและมังงะ” “หนังสือและ ห้องสมุด” “วัดและศาลเจ้า” “ดนตรี” “พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ” สามารถดูวิดีโอสัมภาษณ์ขาวญี่ปุ่น อ่านบทความ สามารถเขียนคอมเมนท์พูดคุยกับผู้เรียนต่างชาติได้ด้วย รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์มือถือแบบสมาร์ทโฟน

ANIME & MANGA
สามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในอะนิเมะและมังงะได้ โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ “ความรัก” “โรงเรียน” “นินจา” และ “ซามุไร” สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับคำเลียนเสียงหรือสำนวนตามคาแรคเตอร์ของตัวละครที่ไม่มีอยู่ในตำราเรียนทั่วไป และยังเรียนคำศัพท์และอักษรคันจิผ่านเกมได้อีกด้วย

  แอพพลิเคชั่น

สามารถฝึกฝนเรียนรู้ตัวอักษรฮิระงะนะ คะตะคะนะ ได้อย่างสนุกสนานด้วยการใช้อักษรภาพช่วยจำ และตรวจสอบความจำโดยตอบแบบทดสอบ


สามารถฝึกฝนเรียนรู้ตัวอักษรคันจิได้อย่างสนุกสนานด้วยการใช้อักษรภาพช่วยจำและเกม KANJI Memory Hint1 สำหรับระดับเบื้องต้น A1 หัวข้อที่ 3 – 9 KANJI Memory Hint2 สำหรับระดับชั้นต้น 1 A2 KANJI Memory Hint3 สำหรับระดับชั้นต้น 2 A2

KANJI Memory Hint 1

This image has an empty alt attribute; its file name is appstore.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is googleplay.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is amazon.jpg

KANJI Memory Hint 2

This image has an empty alt attribute; its file name is appstore.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is googleplay.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is amazon.jpg

KANJI Memory Hint 3

This image has an empty alt attribute; its file name is appstore.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is googleplay.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is amazon.jpg