ตอนนี้

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 256

IRODORI (อิโระโดะริ) ภาษาญี่ปุ่นในการดำรงชีวิต

เป็นสื่อการเรียนสำหรับพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อชาวต่างชาติที่ทำงานและใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น


เร็วๆ นี้


ที่ผ่านมา