This image has an empty alt attribute; its file name is tawan.jpg

ฉบับที่ 28 สิงหาคม 2545

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2545

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นจะจัดให้มีขึ้นที่กรุงเทพฯ และที่เชียงใหม่ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2545 ระยะเวลารับสมัคร 6 สิงหาคม – 6 กันยายน 2545 (1 เดือน) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น โทร.0-2252-8244


การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 29

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 29 จะจัดให้มีขึ้น ในวันที่ 4 สิงหาคม 2545 ณ หอประชุม ศูนย์วัฒนธรรม ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ในปีนี้ การประกวดจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

  1. กลุ่มนักศึกษาที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอก
  2. กลุ่มนักศึกษาที่ไม่ใช่เอกภาษาญี่ปุ่น และบุคคลทั่วไป
  3. กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
    ในการประกวดนี้ จะเป็นเวทีให้ผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ได้เรียนมา

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าชมการประกวดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ


วารสารมูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ฉบับที่ 5

วารสารมูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ฉบับที่ 5 จะพิมพ์เสร็จในไม่ช้านี้ เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว ศูนย์จะจัดส่งให้สถาบันที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นโดยไม่คิดมูลค่าแต่ประการใด และสำหรับผู้ที่สนใจโปรดติดต่อมาที่ศูนย์ภาษา มูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ


การบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นประจำปี 2002 ของศูนย์ภาษา (URAWA) มูลนิธิญี่ปุ่น

อุปกรณ์การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2002 ที่ท่านได้ขอรับบริจาคไว้เมื่อปีที่แล้วนั้น ทางศูนย์ภาษา (URAWA) ได้จัดส่งอุปกรณ์ดังกล่าวมาทางเรือเมื่อต้นเดือนมิถุนายน และคาดว่าศูนย์จะจัดส่งให้ท่านได้ประมาณ เดือนกันยายน ขอให้ครูผู้สอนในโรงเรียนต่างจังหวัดที่ได้รับบริจาคกรอกใบตอบรับที่ศูนย์ได้จัดส่ง ไปให้ท่านแล้วกลับมาที่ศูนย์ หากท่านไม่ส่งใบตอบรับ ศูนย์อาจจะส่งอุปกรณ์ไปให้ไม่ได้


Program Guide Line โครงการความช่วยเหลือต่างๆ ของมูลนิธิญี่ปุ่น ประจำปี 2003

(อาทิเช่น โครงการอบรมครู, โครงการให้ความช่วยเหลืออุปกรณ์การเรียนการสอน) จะมาถึงสำนักงานกรุงเทพฯ ประมาณเดือน สิงหาคม ปิดรับใบสมัครของทุกโปรแกรมในวันที่ 1 ธันวาคม 2545 ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ศูนย์ภาษา มูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนทัศนศึกษา ในระดับอุดมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

ศูนย์ภาษา มูลนิธิญี่ปุ่น ได้จัดสอบทุนทัศนศึกษาสำหรับระดับอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม และระดับมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมานี้ โดยจัดสอบข้อเขียนในภาคเช้าและสอบสัมภาษณ์ในภาคบ่ายทั้งสองระดับ มีผู้สมัครเข้าประลองความสามารถเป็นจำนวนมาก และได้ผู้สอบผ่านดังนี้

ระดับอุดมศึกษา
นางสาวอรนุช อภิรักษ์เดชาชัย (คอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลทั่วไป ศูนย์ภาษา มูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ)


ระดับมัธยมศึกษา

  1. นายธราเทพ เพชรทอง โรงเรียน กำแพงเพชรพิทยาคม
  2. นางสาวปารีณา วงศ์สุขเกษม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท
  3. นายปาณะภัจจ์ วิเชียรเนตร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
    ผู้ที่ได้รับทุนทั้งสองระดับ จะได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 2 สัปดาห์

โครงการอบรมครูเพื่อสอนภาษาญี่ปุ่น ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

ศูนย์ภาษา มูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ร่วมกับกรมสามัญศึกษา จัดโครงการอบรมครูเพื่อสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีละประมาณ 20 คน โดยจัดการอบรมเป็นระยะเวลาประมาณ 10 เดือน ซึ่งในปีนี้ก็มีครูมาเข้าร่วมการ
อบรมตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม จำนวน 18 คน
ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมสามัญศึกษา โทร. 0-2628-5101 (อาจารย์ภาสกร)


แนะนำ Home Page ของศูนย์ภาษาญี่ปุ่น (URAWA)

ท่านรู้จัก Home Page ของศูนย์ภาษาญี่ปุ่น (URAWA) ของมูลนิธิญี่ปุ่นหรือเปล่าคะ จะขอแนะนำนะคะ
https://www.jpf.go.jp/e/urawa/index.html ใน Home Page นี้ท่านจะเปิดดู website การรับสมัครครูสอนภาษาญี่ปุ่น (https://www.jpf.go.jp/j/urawa/world/b_board/) (ภาษาอังกฤษให้เปลี่ยน j เป็น e) หรือท่านอาจจะ down load website สื่อการสอน (https://momij.jpf.go.jp/kyozai/index.php) และ website อื่นๆ อีก ลองเข้าไปดูให้ได้นะคะ