ฉบับที่ 29 กุมภาพันธ์ 2546

ขอแสดงความยินดีกับสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล JAPAN FOUNDATION SPECIAL PRIZE

นายกสมาคมฯ นายฉัตรชัย ขุมทรัพย์ ขณะเข้าเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดิและ
สมเด็จพระจักรพรรดินี

รางวัล JAPAN FOUNDATION SPECIAL PRIZE คือรางวัลที่มูลนิธิญี่ปุ่นมอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรที่อุทิศตน เพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรี ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับนานาประเทศโดยผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรม ในปีนี้มี 3 หน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล หนึ่งในนั้นคือสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายกสมาคมฯ นายฉัตรชัย ขุมทรัพย์ กล่าวขอบคุณ (องค์มกุฎราชกุมารและพระชายา)

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อและร่วมมือกันระหว่างนักเรียนเก่าญี่ปุ่น อีกทั้งยังอุทิศตนในการเผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่นในประเทศไทยมาโดยตลอด นอกจากนี้โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นของ สมาคมยังได้ทุ่มเทกำลังในการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น ตลอดจนจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อแนะนำ ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย จากการที่สมาคมฯ ทำหน้าที่สำคัญในการสร้างและธำรงรักษาความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง ประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยมาโดยตลอด จึงเป็นเหตุผลให้สมาคมฯ ได้รับรางวัล

นายกสมาคมฯ นายฉัตรชัย ขุมทรัพย์ รับมอบรางวัลจากประธานมูลนิธิญี่ปุ่น

นายกสมาคมฯ นายฉัตรชัย ขุมทรัพย์ กล่าวขอบคุณในพิธีมอบรางวัลที่จัดขึ้นท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติกว่า 400 ท่านในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2545 โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากองค์มกุฎราชกุมารและพระชายา เจ้าชาย Takamado และพระชายาเสด็จพระดำเนินมายังพิธีนี้ และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ Ms.Yoriko KAWAGUCHI เข้าร่วมเป็นเกียรติ