สื่อสอนคันจิ Akiko to Tomodachi บทที่ 1-4 ฉบับ PowerPoint

PowerPoint ชุดนี้ มีเนื้อหาเดียวกับคลิปวีดิโอเรียนคันจิที่เผยแพร่ทาง YouTube ช่อง The Japan Foundation, Bangkok  


มีเป้าหมายเพื่อลดภาระของนักเรียนในการจดจำอักษรคันจิในภาษาญี่ปุ่น โดยให้เรียนรู้ผ่านภาพช่วยจำ และแบบฝึกหัด โดยเนื้อหาจะจัดทำตามแบบเรียน Akiko to Tomodachi เล่ม 1 และแยกคันจิตาม れんしゅう (แบบฝึกหัดในเล่ม) ที่คันจินั้นๆปรากฏ เพื่อให้นักเรียนตรวจสอบรูปร่าง ความหมาย และเสียงอ่านของคันจิได้ทันทีเมื่อพบในแบบเรียน

สามารถดาวน์โหลดฉบับ PowerPoint เพื่อใช้ในห้องเรียนได้ด้านล่างนี้

1.บทที่ 1 แบบฝึกหัดที่ 5_友
2.บทที่ 1 แบบฝึกหัดที่ 6_人
3.บทที่ 1 แบบฝึกหัดที่ 8_日本
4.บทที่ 1 แบบฝึกหัดที่ 9_父母
5.บทที่ 2 แบบฝึกหัดที่ 1_女子男
6.บทที่ 2 แบบฝึกหัดที่ 2_上下中
7.บทที่ 2 よんでみましょう_木
8.บทที่ 3 แบบฝึกหัดที่ 6_月火水
9.บทที่ 3 แบบฝึกหัดที่ 6_金土
10.บทที่ 3 แบบฝึกหัดที่ 8_好
11.บทที่ 4 แบบฝึกหัดที่ 2_寺
12.บทที่ 4 แบบฝึกหัดที่ 4_先生
13.บทที่ 4 แบบฝึกหัดที่ 5_時間分
14.บทที่ 4 よんでみましょう_毎
15.บทที่ 4 แบบฝึกหัดที่ 5_半

และสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดท้ายบทได้ด้านล่างนี้

แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 1 (ไม่มีเฉลย) pdf
แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 1 (ไม่มีเฉลย) PowerPoint
แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 1 (มีเฉลย) PowerPoint
แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 2 (ไม่มีเฉลย) pdf
แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 2 (ไม่มีเฉลย) PowerPoint
แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 2 (มีเฉลย) PowerPoint
แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 3 (ไม่มีเฉลย) PowerPoint
แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 3 (ไม่มีเฉลย) pdf
แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 3 (มีเฉลย) PowerPoint
แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 4 (ไม่มีเฉลย) pdf
แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 4 (ไม่มีเฉลย) PowerPoint
แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 4 (มีเฉลย) PowerPoint